Kontenery do wody spożywczej
opis
Kontenery do wody spożywczej

Kontenery do wody spożywczej przeznaczone do transportu, przechowywania i dystrybucji wody do celów spożywczych w warunkach polowych na poszczególnych etapach systemu zaopatrywania wojsk w wodę. Jest budowany w dwóch wersjach: bez izolacji termicznej i z izolacją termiczną.
Kontener z izolacją termiczną jest przystosowany do eksploatacji w dowolnej porze roku i doby w zakresie temperatur pracy od minus 35oC do plus 50oC. Ponadto może być wykorzystywany do gaszenia pożarów, zraszania terenu oraz dezaktywacji uzbrojenia i sprzętu. Po zestawieniu z pojazdu - zdolny do samodzielnego funkcjonowania.

Kontener do wody spożywczej budowany jest na bazie typowego kontenera 10-cio lub 20-to stopowego. Może być również budowany w systemie kontenerów hakowych lub na bazie palety systemu Flatrack 20".
Pojemność zbiornika kontenera od 5m3 do 15m3w zależności od wersji kontenera.
Wszystkie elementy stykające się z wodą pitną są wykonane z materiałów odpornych na korozję i dopuszczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

charakterystyka techniczna

(Kontener ze zbiornikiem wody V-12 i izolacją termiczną)

Funkcje węzła spustowego:

 • napełnianie odgórne zbiornika,
 • grawitacyjne opróżnianie zbiornika,
 • napełnianie zbiorników
 • małogabarytowych.

Pomiar ilości wody:

 • płynowskaz - stan napełnienia zbiornika,

Kontener w wersji z izolacją posiada ściany izotermiczne oraz nagrzewnicę, które zabezpieczają przed zamarznięciem wody w zbiorniku.

1. Wymiary kontenera: (W wersji z zbiornikiem V-12 i izolacją termiczną)

 • długość - 6058mm,
 • szerokość - 2438mm,
 • wysokość - 2140mm,
 • masa całkowita - 6200kg.

2. Wymiary zbiornika:

 • przekrój - kufrowy,
 • długość - ~5200mm,
 • szerokość - ~2140mm,
 • wysokość - ~1334mm,
 • pojemność - około 12m3,
 • materiał - stal kwasoodporna, żywice epoksydowe.

3. Instalacja dystrybucyjna.

 • maksymalna wydajność przy użyciu pompy ok. 500 dm3/min
 • wydajność przy spuście grawitacyjnym ok. 50 dm3/min
 • wydajność przy spuście grawitacyjnym przez króciec pełnienia zbiorników małogabarytowych ok. 25 dm3/min

UWAGA: Przykładowa specyfikacja i wizualizacja może odbiegać od oferowanego produktu