Przyczepa Solino
opis
Przyczepa Solino
Cysterna do transportu, odpompowywania (metodą podciśnieniową) i odsysania (metodą nadciśnieniową) cieczy ropopochodnych o dużych gęstościach.charakterystyka techniczna

Podstawowe parametry autocysterny

1) Podwozie przyczepa - D659
2) Kształt zbiornika - okrągły (walcowy)
3) Izolacja zbiornika - zbiornik bez izolacji

4) Wymiary zbiornika

       - długość
       - średnica
- 3700 mm
- 1600 mm

5) Otwierana dennica - TAK, mechanicznie
6) Pojemność całkowita - 7 m3
7) Max ciśnienie robocze - 3,6 MPa
8) Max podciśnienie robocze - -0,095 MPa
9) Dopuszczalna ładowność zbiornika - 7 000 kg
10) DMC przyczepy - 18 000 kg
11) Maksymalna wysokość zabudowy - 3480 mm
12) Agregat pompowy

        - wydajność nominalna
        - zasilanie
        - przeznaczenie


- 5m3/h
- elektryczne
- oleje gęstości do 900 kg/m3

13) Kompresor

        - wydajność
        - napęd
        - moc napędu


- 380 m3/h
- elektryczny
- 16 kW

14) Instalacja sterująca - pneumatyczna

Charakterystyka zbiornika

Zbiornik o kształcie walca wyposażony w falochron. Tylna dennica otwierana mechanicznie. Otwarcie dennicy umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika między innymi w celu dokładnego czyszczenia.

Wyposażenie zbiornika:

  • zawór denny podłączony do instalacji spustu i załadunku,
  • dwa włazy inspekcyjne z pokrywami wlewu,
  • zawór bezpieczeństwa,
  • manowakuometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku,
  • elektryczny sygnalizator poziomu napełnienia,
  • płynowskaz (szklany wziernik),
  • antypoślizgowy pomost roboczy

System załadunku i rozładunku

Napełnianie cysterny odbywać się może metodą napełniania odgórnego oraz metodą podciśnieniową polegającą na wytworzeniu w zbiorniku podciśnienia i zassania produktu. Rozładunek produktu jest w sposób grawitacyjny lub poprzez wytworzenie w zbiorniku nadciśnienia i wypchnięcie produktu.