Przyczepa Rokita
opis
Przyczepa Rokita
Cysterna do transportu produktów chemicznych zmieniających swoją gęstość w zależności od temperatury. Cysterna wyposażona w układ służący do podgrzania oraz wypompowania przewożonego produktu.

charakterystyka techniczna

Podstawowe parametry autocysterny

1) Podwozie przyczepa - D656
2) Kształt zbiornika - okrągły (walcowy)
3) Izolacja zbiornika - tak, 100 mm

4) Wymiary zbiornika

       - długość
       - średnica
- 3700 mm
- 1600 mm

5) Otwierana dennica - nie
6) Pojemność całkowita - 5 m3
7) Ciśnienie próbne - 0,4 MPa
8) Ciśnienie pracy wężownicy grzewczej - 0,6 MPa
9) Dopuszczalna ładowność zbiornika - 5 200 kg
10) DMC przyczepy - 10 000 kg
11) Maksymalna wysokość zabudowy - 3200 mm
12) Agregat pompowy

        - wydajność nominalna
        - zasilanie- 12 m3/h
- elektryczne

13) Instalacja sterująca - elektryczna

Charakterystyka zbiornika

Zbiornik o kształcie walca wyposażony w:

  • zawór denny podłączony do instalacji spustu,
  • termometr wskazujący temperaturę ładunku,
  • wahadło gazowe,
  • zawór bezpieczeństwa,
  • elektryczny sygnalizator poziomu napełnienia,
  • antypoślizgowy pomost roboczy

System załadunku i rozładunku

Napełnianie cysterny odbywa się poprzez króciec załadowczy umieszczony w górnej części zbiornika. Rozładunek produktu prowadzony w sposób grawitacyjny lub za pomocą własnej pompy rozładowczej. Napełnianie i rozładunek możliwe tylko dla produktów będących w stanie ciekłym.